اطلاعات نقشه ایران

در این موضوع سعی میکنم خروجی پرونده‌هایی که ممکنه برای توسعه‌دهندگان به کار بیاد رو بذارم. داده‌هایی مثل مرز کشور، استان‌ها و غیره…
اگر نیازی به داده‌ی خواستی دارید، لطفا در همین موضوع بگید تا خروجیش رو قرار بدم.

داده مرز ایران (تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸):

خروجی JSON: Iran-Mrz.json (6.9 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Mrz.geojson (4.7 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Mrz.kml (1.1 مگابایت)
خروجی GPX: Iran-Mrz.gpx (2.2 مگابایت)

داده مرز‌های استان‌های ایران (بروزرسانی ۲۱ اسفند ۹۸):

خروجی JSON:
خروجی GeoJSON: Iran-Province-Mrz.geojson (9.5 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Province-Mrz.kml (2.5 مگابایت)
خروجی GPX: Iran-Province-Mrz.gpx (4.8 مگابایت)

داده مرز‌های شهرستان‌های ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON:
خروجی GeoJSON:
خروجی KML: Iran-County-Mrz.kml (5.9 مگابایت)
خروجی GPX:

داده مرز‌های بخش‌های ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON:
خروجی GeoJSON:
خروجی KML: Iran-District-Mrz.kml (8.3 مگابایت)
خروجی GPX:

داده مرز‌های شهر‌ها/دهستان‌های ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON:
خروجی GeoJSON:
خروجی KML:
خروجی GPX:

داده مرز‌های روستاهای ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON: Iran-Village-Mrz.json (1.4 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Village-Mrz.geojson (1.0 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Village-Mrz.kml (430.7 کیلوبایت)
خروجی GPX: Iran-Village-Mrz.gpx (489.6 کیلوبایت)

داده مرز‌های مناطق شهری ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸):
image

خروجی JSON: Iran-Urban_District-Mrz.json (1.3 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Urban_District-Mrz.geojson (1.5 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Urban_District-Mrz.kml (496.0 کیلوبایت)
خروجی GPX: Iran-Urban_District-Mrz.gpx (617.5 کیلوبایت)

داده مرز‌های نواحی شهری ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON: Iran-Urban_Area-Mrz.json (292.1 کیلوبایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Urban_Area-Mrz.geojson (310.4 کیلوبایت)
خروجی KML: Iran-Urban_Area-Mrz.kml (131.8 کیلوبایت)
خروجی GPX: Iran-Urban_Area-Mrz.gpx (141.2 کیلوبایت)

داده مرز‌های محلات شهری ایران (بروزرسانی ۲۴ اسفند ۹۸) :
image

خروجی JSON:
خروجی GeoJSON:
خروجی KML: Iran-Neighborhood-Mrz.kml (7.0 مگابایت)
خروجی GPX: Iran-Neighborhood-Mrz.gpx (6.5 مگابایت)