پروژه Iran Sink Islands & Impossible Routing

این چالش در مورد محیط هایی است که مسیریابی به/از انها امکان پذیر نیست. این ممکن است به دلیل یک راه یک طرفه اشتباه یا جا انداختن یک اتصال به راه اصلی و یا موارد دیگر اتفاق افتاده باشد. از دانش محلی تصاویر ماهواره‌ای و باقی موارد برای برطرف کردن این موارد استفاده کنید.
لینک ورود به این چالش: https://maproulette.org/browse/challenges/9612

دقت داشته باشید که مپرولت فیلتر هست. اقدامات لازم را انجام دهید!
مپرولت از ویرایش گر تحت وب OSM و JOSM پشتیبانی می کند. برای استفاده از JOSM باید در بخش تنظیمات گزینه OSM remote control را فعال کنبد.