گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force گروه‌ی برای نظارت و اقدام بر علیه ویرایش‌های مشکوک و خرابکاری‌های سهوی و تعمدی. CATF گروه اقدام علیه نقض کپی رایت OpenStreetMap ایران کارگروه ارتباطات کارگروه ترجمه
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی گروه‌های کاری 1 آگوست 8, 2019
تکمیل ترجمه فروم OSM ایران در transifex 3 آگوست 16, 2019