دسته‌بندی موضوعات
9
0
4
1
0

اپلیکیشن‌ها و ابزار های مسیریابی

1-از قوانین عمومی انجمن پیروی کنید.
2-فقط در مورد اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی بحث کنید که از نقشه های OSM استفاده می‌کنند و همچنین کپی‌رایت نقشه را نیز رعایت کرده‌اند.
3-به هیچ عنوان برای یک اپلیکیشن خاص تبلیغ نکنید. بحث را حول بهتر شدن و همچنین ابراز دقدقه هایتان شکل دهید.
5
0
1
2