گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force CATF Communication Action Task Force TATF Translation Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 244 جولای 27, 2021
1 4 می 15, 2022
1 22 می 1, 2022
1 35 فوریه 10, 2022
2 131 دسامبر 14, 2021
8 230 نوامبر 6, 2021
0 114 نوامبر 5, 2021
3 143 سپتامبر 12, 2021
14 351 سپتامبر 11, 2021
0 108 سپتامبر 11, 2021
3 232 آگوست 30, 2021
6 160 آگوست 24, 2021
0 98 آگوست 19, 2021
41 479 آگوست 7, 2021
4 316 جولای 29, 2021
1 306 دسامبر 21, 2019
1 288 دسامبر 21, 2019
2 295 آگوست 16, 2019