گروه‌های کاری


SATF Surveillance Action Task Force TATF Translation Action Task Force CATF Communication Action Task Force SDATF Software And Develop Action Task Force
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 273 جولای 27, 2021
1 32 می 19, 2022
1 56 می 15, 2022
1 52 می 1, 2022
1 60 فوریه 10, 2022
2 167 دسامبر 14, 2021
8 301 نوامبر 6, 2021
0 140 نوامبر 5, 2021
3 177 سپتامبر 12, 2021
14 406 سپتامبر 11, 2021
0 150 سپتامبر 11, 2021
3 282 آگوست 30, 2021
6 191 آگوست 24, 2021
0 137 آگوست 19, 2021
41 594 آگوست 7, 2021
4 410 جولای 29, 2021
1 339 دسامبر 21, 2019
1 323 دسامبر 21, 2019
2 334 آگوست 16, 2019